Malé velké příběhy / Galerie Nová síň 10.2.-21.2.2016 / Praha

10.01.2016 08:34

 

Pozvánky na výstavu Vlastimila Elšíka:

"Ak. mal. Vlastimil Elšík, rodák z valašské Kašavy u Zlína, v galerii Nová síň představí kolekci obrazů, které jsou namalovány v delším časovém období třiceti pěti let. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Akademie výtvarných umění v Praze u profesora Karla Součka se již představil veřejnosti výstavami ve Zlíně, Praze, Brně, Hodoníně, Moskvě, Chicagu, aj. Věnuje se dřevěné plastice, keramice, tvorbě loutek, grafice /linoryt, lept/ a volné kresbě. Se svou ženou Helenou založili soukromou uměleckou výtvarnou školu, která se věnuje přípravě žáků na střední a vysoké umělecké školy - E-dílna, v centru Prahy, se stala známým pojmem. Elšíkovi pořádají výstavy prací žáků např. v Náprstkově muzeu či Muzeu policie ČR.  Společně s  nadaci Archa Chantal, pod záštitou Chantal Poullain, vybavují pozitivním výtvarným uměním dětská oddělení nemocnic.

Větší část jeho tvorby je figurální, až na poměrně krátké abstraktní období, které zde také představuje. Kultivovanou formou a nenásilným kresebným mistrovstvím vzdává hold mateřství, objevuje krásu a skryté kouzlo všedních věcí a pražských zákoutí. Ve větších formátech pracuje se složitějšími malými a velkými příběhy, s novými představami figurálních kompozic, s okouzlením z barev a  barevného světla. Tyto obrazy mnohé překvapí a určitě svou kvalitou zaujmou i širší uměleckou veřejnost."

 
Prof. Boris Jirků, Ak. mal., blízký přítel a bývalý spolužák
 
 

"Výrazové prostředky i okruh moti vů, které poutají pozornost Vlastimila Elšíka, jsou tradiční. Jeho projev se opírá o vývoj české malby. Figurální obrazy, pro něž je příznačná osobitá poeti ka, organicky navazují na myšlenky civilismu Skupiny 42 a rozvíjí je. Přes zřetelnou souvislost s minulými tendencemi nezapře svůj výtvarný názor svou dobu. V obrazech se projevuje smysl pro skladbu a citlivé sladění celku s detailem. Kresba je rovnocenná s malířskou složkou a citlivá linka se doplňuje se střídmou barevností . Prostor je stavěn valéry v pevných objemech. Některé náměty, například mateřství, Vlastimila Elšíka zvlášť zajímají. Tehdy vytváří cykly obrazů, v nichž na téma nahlíží z různých pohledů. Klasický realistický způsob ztvárnění ustupuje v pohledech do ulic velkoměsta, ve kterých užívá zjednodušených forem přecházejících v symboly charakterizující způsob městského života. V obrazech se ztrácejí realistické prvky ve prospěch barevných ploch, v jejichž skladbě však zůstává řád, aniž by přes uvolnění tvarů převládla náhoda. Prostor je nadále stavěn nejen barevnými vztahy, ale i kresbou, jejíž význam však nyní ustoupil. Dílo Vlastimila Elšíka se řadí do dobových souvislostí se zájmem o figuru a její začlenění do prostředí. V autorově projevu zaznívá lyrický tón ve spojení s intimitou domova."

Jiří Machalický. kurátor galerie NoD